Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

Æêˆ ¯Ã ªî©ü-„çÖ-œ¿©ü..!

sisterrolmodelgh650.jpg®¾ª½-ŸÄ’à «ÖšÇx-œ¿Õ-¹ׯÃo.. ¤òšÇx-œ¿Õ-¹ׯÃo.. ÆC ƹˆ-Íç-©ãx-@Áxê Íç©Õx-ŌբC. ƒ©Ç ƢŌÕ-©äE “æX«Ö-Gµ-«Ö-¯Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä ‡¢Ÿ¿ªî! ÂÃF „ÃJ©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ ƹˆ©Õ «Ö“ÅŒ¢ „äæ® “X¾A Æœ¿Õ-’¹Õ-©ðÊÖ ÅŒ«Õ Íç©ãxL ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕhE Ÿ¿%†Ïd©ð åX{ÕdÂí¢šÇª½Õ. ÅŒŸ¿-ÊÕ-’¹Õ-º¢-’ïä Eª½g§ŒÖ©Õ å®jÅŒ¢ B®¾Õ¹ע{Ö …¢šÇª½Õ. «áŸ¿Õl© Íç©ãxL «áJåX¢ Bêªa¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÂíEo ÂíEo N†¾-§ŒÖ©ðx ÅÃu’Ã©Õ Â¹ØœÄ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ. ŠÂîˆ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð “æX«ÕE ¹×J-XÏ¢-ÍŒ-œ¿¢©ð ¹Êo-ÅŒ-Lx¯ä «ÕJ-XÏ-²Ähª½Õ. «ÕJ, OÕÂ¹Ø ƒ©Ç¢šË ²òŸ¿J …¢ŸÄ?? ‚„äÕ OÕÂ¹× ªî©ü-„çÖ-œ¿©Ç?? ƪáÅä Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ’¹© Âê½-ºÇ-©Åî ¤Ä{Õ, ‚„çÕ©ð OÕÂ¹× ÊÍäa ’¹ÕºÇ-©ä¢šð '®Ï®¾dªýq œäÑ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à X¾¢ÍŒÕ-ÂË.

Post Your Comment
Name:  
Email:    
Area:  
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD