Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

«ÕÊ«â 'ÂÌ Æ¢œþ ÂÃÑ©Ç …¢œ¿-’¹-©«Ö??

¦ÇM-«Ûœþ ¦ÖušÌ ¹K-¯Ã-¹-X¾Üªý, ƪ½Õb-¯þ-¹-X¾Üªý •¢{’à ʚˢ-*Ê *“ÅŒ¢ 'ÂÌ Æ¢œþ ÂÃÑ. ÅÃèÇ’Ã “æX¹~-¹ש «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× «*aÊ ¨ *“ÅŒ¢ ‚œ¿, «Õ’¹ Ưä ÅäœÄ©Õ ©ä«E.. “X¾A N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ ƒŸ¿lª½Ö ®¾«Ö-ÊÕ©ä Æ¢{Ö ®¾¢Ÿä-¬Ç-Eo-²òh¢C. DEÂË ÆŸ¿l¢-X¾-˜äd-{{Õx ¹Ÿ±¿©ð ¹K¯Ã éÂKªý ‹J-§çÕ¢-˜ä-†¾¯þ …Êo Æ«Ötªá ¤Ä“ÅŒ©ð ¹E-XÏæ®h, ƪ½Õb-¯þ-¹-X¾Üªý ƒ¢šË «Ÿäl …¢{Ö ’¹%£ÏÇ-ºË’à ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©Õ ¯çª½-„äêªa ¤Ä“ÅŒ©ð ŠC-T-¤ò-§ŒÖª½Õ. «ÕJ, ¨ ®¾«Ö-ÊÅŒy¢ ƯäC ®ÏE-«Ö-©ê X¾J-NÕ-ÅŒ-«Õ-«Û-ÅÄ? ©ä¹ E•-°-N-ÅŒ¢©ð Â¹ØœÄ …¢šð¢ŸÄ?

¦µ¼ª½h ƒ¢šðx …¢{Ö ’¹%£ÏÇºË ¤Ä“ÅŒÊÕ ¤ò†Ïæ®h, èǦü Í䮾Öh ¹×{Õ¢¦ ¤ò†¾º ¦ÇŸµ¿u-ÅŒÊÕ Eª½y-Jh¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ¯äšË «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ®ÏŸ¿l´-„äÕ¯Ã? ¦µ¼ª½h £¾Çô„þÕ-„äÕ-¹-ªý’Ã, ¦µÇª½u …Ÿîu-T-E’Ã.. ƒ©Ç ÅŒ«Õ ¤Ä“ÅŒ-©ÊÕ «Öª½Õa-¹×E ŸÄ¢X¾ÅŒu °N-ÅÃEo ®¾¢Åî-†¾¢’à ’¹œ¿-X¾œ¿¢ ²ÄŸµ¿u-„äÕ¯Ã? Æ®¾©Õ ¨ X¾Ÿ¿l´A ‚ÍŒ-ª½-º©ð N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ ÂÄÃ-©¢˜ä \¢ Í䧌ÖL?

ª½¢œË.. «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „äC¹’à OÕ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ©Õ ÅîšË ¤Äª¸½-¹שÅî X¾¢ÍŒÕ-ÂË. ®ÔY, X¾Ûª½Õ†¾ ®¾«Ö-Ê-ÅŒy¢©ð ŠÂ¹ ÂíÅŒh «Öª½Õp C¬Á’à “æXª½º ¹L-T¢-ÍŒ¢œË.

Post Your Comment
Name:  
Email:    
Area:  
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD
హాయ్...... ఈ కాన్సెప్ట్ బాగుంది కానీ, ఇది కొత్త అనుకుంటే పొరపాటు. చాలా తప్పు. ఎందుకంటే భార్య భర్త డిఫరెంట్ అనుకున్నపుడే ఈ ఇబ్బంది వస్తుంది. ఇద్దరు కలిసిమెలిసి పని షేర్ చేసికుంటే ఆ ఇబ్బంది రాదండి. ఈరోజుల్లో ఇద్దరు జాబు చేస్తున్నపుడు ఒకరికి ఒకరు కష్ట సుకాలు తెలిసికొని సహాయం చేసుకొంటే ఈ ప్రొబ్లెమ్స్ రావు. I wash dishes, cook food take care of my kid before we go to work, we compliment each other we are good at. We respect each other. I know if she drive long she get head ache and I know she can not stand long hours at work so I i take those hours of pain in doing for the work. sooooooooooooo no one is less or no one is more.....................😊😊😊 😂😂😂
> VSR Suri > UK
In these days where both the genders are well educated, they degrade the job of home making and those who are doing the job outside and well paid,are not giving respect to home makers and try to dominate them as they are money makers. In agriculture societies, where women assist man in the farm land besides home making. But these days home making is not laborious and less time consuming in comparison to those old days , still women is getting bored and unhappy as their education lose its significance. Both men and women can earn alone without the support of the other ,if they are employed on the basis of their education and can live independently and so the marriage deteriorated as dependency is less and only money and societal norms keep them together . So I believe that the marriage thrives where dependence is more and respect each other for their respective jobs.... There is no need to change but our beliefs must be changed so that each job is great in its own way...
> jagadeesh > Pune
Hmm...I don't think this is a new trend. If anyone aware of NRIs who lost their job then they are living at home and wife used to earn. Forget about NRIs. Even in India when we look at any couple who are both job holders are like Ki & Ka only. Husband is not at all feeling to do washing, cooking,baby care etc. The modern couple are understanding in sharing duties. The movie went to little extreme showing that husband is doing 100% house admin job. The change can not be happened so quickly in india..it will take gradually. There is no question of equality here. In older generations they enjoyed their life style and the current generations they are enjoying partially Ki & Ka roll. Who knows the future generations (after 50 years) be like as it is Ki & Ka. All the best husbands & Wifes.
> Bhanu > Hyderabad
దీనికి అర్ధం పట్టేట్లు కరీనా carrier orientation ఉన్న అమ్మాయి పాత్రలో కనిపిస్తే ......అర్జున్ కపూర్ ఇంటి వద్దే ఉంటూ గృహిణి గా బాధ్యతలు నెరవేర్చే పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. మరి ఈ సమానత్వం అనేది సినిమాలకే పరిమితమా లేక నిజ జీవితం లో కూడా ఉంటోందా?? ఇది సమానత్వం కాదు. రోల్ reversal అంటారు.......దీన్ని సమానత్వం అంటే .....మరి మొగుడు career orientation కలవాడై ఉద్యోగం చెస్తూ భార్య గృహిణి గా ఇంటి బాధ్యతలు స్వీకరించడం కూడా సమానత్వమే అవుతుంది కదా. అదే ఇద్దరూ తమకు నచ్చిన ఉద్యోగం చెస్తూ ....ఇద్దరూ ఇంటి పనులుని కూడా సమానంగా స్వీకరిస్థూ ఉంటె దాన్ని సమానత్వం అంటారు..... equality means it is not as per your convenience
> ram > mumbai
This is a worst concept. In my opinion, Man should work for family. Women should work for home. Man should be a King outside. Woman should be a queen in home. Outside, woman should listen husband. In home, Man should listen wife. We should live for family, relations and love. But we are giving importance to money and rights. That's why these days divorces cases became more than any other types of cases. Think about these questions. 1. Why many marriages are failing these days compare with olden days? 2. Why we are having more oldage homes now than previous generations? 3. Why we are calling grand parents or aaya's or giving to day care centers to take care of the children. Children should be our life. They are not robots. 4. You should feel some thing like there are people for you in the home and waiting for you. That gives life to you. I don't see that these days. Think seriously, but not just for the case. This is my opinion. - Kamalini
> kamalini > Bangalore
Idea is good. But practically it may take centuries to change. If somebody thinks that by doing this "Ki & Ka", equality is justified, it is wrong. It should come from the hearts of "Ki & Ka"
> PVSN Murthy > Visakhapatnam
Always find(don't ask your partner) what your partner wants also find the stuff makes your partner feel happy and do(give) that stuff. Then there will be no differences of gender or something. Doing so you will love your partner to the core, also your everyday life will be so exiting. I have learnt it from my girl friend and I have been doing it for my girl and i'm so happy.
> Vijay Kattula > Chennai
I Believe God has created both Man and Woman in his image and they both are equal in God' sight. I believe God has given different kind of responsibilities for both Men and Women. Both are very different in many areas and that should not divide us instead it should complement each other. I Believe God has given skills for Women how to handle kids, taking care of Home. Now this may not be tru with 100% Women but most of them has this skill. Most of Men are physically strong and that means they should work and provide for the family. Women should definitely work if she need to inorder to provide for the family but her skill can be used mainly to raise strong kids. Husbands should Love their life unconditionally and Wives should love their husband unconditionally. A strong family produces strong societies and that prodices strong cities and states and eventually strong countries and strong world where everyone can live in Peace and Harmony.
> Veeranjaneyulu Nukala > Role Of Husband and Wife
Hi,we can't say that only one concept is good,our lives different,our situations r different .so we should change according to our family situations,and helping each others work in family life is best concept I think.May be wife is working or husband is working or both working wife and husband should know their responsibilities towards their family and work and should help each other without egos... then life will be more beautiful...
> radhi > bangalore
People who didn't lived a married life can stop blabbering about this 'ke' and 'ka' concept story. Man and woman are different with different type of egos. Exchanging duties is merely a imagination at the best. There are lot of psychological hurdles to overcome by both.
> Prasad Nutalapati > USA
Ok - Who is the best for Kids . Father or Mother ? . I vote for Mother ( Amma ) , the worlds biggest responsibility . I say the current - Mother for family and father for income is good from practical and entire family perspective and not good from women personal carrier perspective . I believe one of the reason women ( Amma ) is worshipped because she leaves her personal happiness to take care and love her Family unconditionally KI and KA may work for 2 years and in movies(Business) . But may not work after few years and in real life Please forgive if any one feel that I am wrong or if I hurt your feelings
> Rama > Hyderabad
I think a lot of mutual understanding is required. Also, the acceptance from society as a whole is also very much needed. I don't think our society would accept this change at the moment however a day would surely come where people welcome this change. Initially men were not even involved in household works but now they do share the load to an extent. So even the 'Ki & Ka' days might come :)
> Srilakshmi > Bangalore
There is no problem in exchanging the duties and if both are ok for it.But I could see that Arjun wore a mangalsutra which is a bit odd for me, apart from that every thing looks fine. I agree with Preeti that it is true our society is not matured enough to take this up...
> Lavanya Nandikatti > Timisoara Romania (native place: Vijayawada)
అవును. దీని గురించి ఇంకా అవగాహనా పెంచుకుంటే సద్యపద్తుంది.
> Nagaraju M > Duabi
ఈ రోజు సమాజం లో అందరు బాధ్యతలని కలిసి పంచుకుంటున్నారు , నగరం లో ఆల్రెడీ ఎ పద్దతి జరుగుతుంది , మనకి గ్రామాల్లో కూడా ఎప్పటినిచే వ్యవయ్సం లో బార్య బర్తలు కలిసి చేస్తున్నారు.
> srinath > hyderabad
Y not..If wife and husband are fine with their jobs then no problem at all..This will be big change in our society. Everyone should encourage this...In this process, both wife and husband should respect each other in their roles without egos and misunderstandings.... I hope tht day will come. completely depends on our society. but presently our society is not matured enough..
> preeti > USA