Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

X¾¢œ¿-’¹© “¤Ä¬Á®¾hu¢ XÏ©x-©-é婂 Íç¦ÕŸÄ¢??tellchildrenghgh650.jpg

N¯Ã-§ŒÕ¹ ÍŒNA Æ¢˜ä ¨ Âé¢ XÏ©x-©ÂË X¾Û®¾h-ÂéÕ, åXÊÕo©Õ ‚ ’¹ºä-¬ÁÙœË ®¾«Õ-¹~¢©ð åXšËd, NNŸµ¿ X¾Ü©Õ, X¾¢œ¿Õx, X¾“ÅŒÕ-©Åî „çá¹׈-¦-œË’à X¾Ü>¢-ÍŒ-œ¿„äÕ! ÂÃF ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ¨ X¾¢œ¿-’¹¢Åà XÏ©x-©Ÿä ÆÊo¢ÅŒ £¾ÇœÄ-N-œË’à …¢œäC. X¾Ü•ÂË ÂÄÃ-LqÊ X¾“ÅŒÕ-©ÊÕ ®¾«Õ-¹Ø-ª½aœ¿¢ Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* «Õ¢œ¿X¾¢ Æ©¢-¹-ª½º «ª½Â¹× £¾ÇœÄ-«Û-œ¿¢Åà XÏ©x-©Ÿä. Æ¢Åä¯Ã.. X¾Ü• ƧŒÖu¹ OŸµ¿Õ©ðx \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ N¯Ã-§ŒÕ-¹×E “X¾A-«Õ-©ÊÕ Ÿ¿Jz¢-ÍŒ-œÄ-EÂË æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©¢Åà ¹L®Ï ¦%¢Ÿ¿¢’à „ç@ìx-„ê½Õ. ƒ©Ç ÅíNÕtC ªîV© ¤Ä{Õ ‡Â¹ˆœ¿ ֮͌ϯà ®¾¢Ÿ¿-œ¿¢Åà XÏ©x-©Ÿä. ÂÃF ¨ ®¾¢Ÿ¿œË “¹«Õ¢’à ¹ÊÕ-«Õ-ª½Õ-’¹-«Û-Åî¢C. ÍŒŸ¿Õ-«Û©Õ, X¾K-¹~© ŠAh@ÁÙx XÏ©xLo X¾¢œ¿’¹ ®¾¢¦-ªÃ-©Â¹× Â¹ØœÄ Ÿ¿Öª½¢ Í䮾Õh-¯Ãoªá. ¨ “¹«Õ¢©ðÐ *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× «ÕÊ ®¾¢®¾ˆ%B ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÖ© ’¹ÕJ¢* ÅçL-§ŒÕ-èä®Ï ¦µÇN-ÅŒ-ªÃ-©Â¹× „ÚËE X¾C-©¢’à ƢC¢-ÍÃ-©¢˜ä \¢ Í䧌ÖL? NNŸµ¿ X¾¢œ¿-’¹© “¤Ä¬Á®¾hu¢ ’¹ÕJ¢* „ÃJ-é婂 N«-J¢-ÍÃL? ÍŒŸ¿Õ-«Û© ŠAh@ÁÙx ÅŒXÏp¢* X¾¢œ¿-’¹© „䜿Õ-¹-©Â¹× „ÃJ-¯ç©Ç Í䪽ի Í䧌ÖL? «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „äC-¹’à OÕ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-ÂË..

Post Your Comment
Name:  
Email:    
Area:  
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD
ఇంట్లో వినాయకుని పేటి మనం పిల్లలకి వినాయకుని కి సంబందించిన కథలు వినాయకుని పూజ వాలా కలిగే లాభాలు చెప్పాలి,మనం పిల్లలకి బంక మను తో మట్టి వినాయకుని చేసేలా దగ్గరుండి చూడాలి,మట్టి వినాయకుని చేసిన పిల్లలని ప్రోత్సహించాలి
> vakiti vishnupriya > wanaparthy{D},madanapuram{M},thirumalayapally{V}