Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

   

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

’¹Õœþ-å£Ç©üh

Ê«Õæ®h œÄ¹dªý. ¯Ã «§ŒÕ®¾Õ 28. ¦ª½Õ«Û 60 ÂË©ð©Õ. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 骢œä@ÁÙx Âë-²òh¢C. ¯ÃÂ¹× XÏJ-§ŒÕœþq 骒¹Õu-©-ªý-’Ã¯ä «²Ähªá. «ÖÂ¹× XÏ©x©Õ ©äª½Õ. £¾É®Ïp-{-©ü©ð Íç¹Xý Íäªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo¢. Ÿ±çjªÃ-ªáœþ, ²Äˆ¯þ Íä¬Çª½Õ. Ÿ±çjªÃ-ªáœþ ©äŸ¿E Íç¤Äpª½Õ, ÂÃF ²Äˆ¯þ©ð «Ö“ÅŒ¢ FšË ¦Õœ¿-’¹©Õ …¯Ãoªá ÆE Íç¤Äpª½Õ. FšË ¦Õœ¿-’¹©Õ ¤ò„Ã-©¢˜ä \¢ Í䧌ÖL? XÏ©x©Õ X¾ÛšÇd-©¢˜ä ‡©Ç¢šË *šÇˆ©Õ ¤ÄšË¢-ÍÃL? ®¾©£¾É ƒ«y¢œË.
Ð ‹ ²òŸ¿JSavitha200.jpg
•: OÕ …ÅŒhª½¢ “X¾Âê½¢ ƪ½n-„çÕi¢-Ÿä¢-{¢˜ä OÕÂ¹× ²Äˆ¯þ, Ÿ±çjªÃ-ªáœþ X¾K-¹~©Õ «Ö“ÅŒ„äÕ Íä¬Çª½Õ. ŠÂ¹ˆ ²Äˆ¯þ ŸÄyªÃ XÔ®Ô-„î-‡-®ýÊÕ ’¹ÕJh¢-ÍŒœ¿¢ ²ÄŸµ¿u¢ Âß¿Õ. OÕÂ¹× E•¢’à £¾ÉªîtÊx Æ®¾-«Õ-ÅŒÕ-©uÅŒ …¢ŸÄ? XÏ©x©Õ X¾Û{d-¹-¤ò-«-œÄ-EÂË „äêª Âê½-º-„äÕ-Ÿçj¯Ã …¢ŸÄ? ÆE Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ƒ¢Âà N«-ª½¢’à X¾K-¹~©Õ Í䧌ÖLq …¢{Õ¢C. ’¹ª½s´ ŸµÄª½ºÂ¹× Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ £¾ÉªîtÊx X¾K-¹~-©Fo Í䧌ÖL. OÕ „ÃJ ÅŒª½X¶¾Û ÊÕ¢* 宄çÕ¯þ ƯÃ-L-®Ï®ý X¾K¹~ Í䧌ÖL. OÕ åX¶©ð-XÏ-§ŒÕ¯þ {Öu¦üq©ð Æœ¿f¢-¹×-©ä-„çj¯Ã …¯Ão-§äÕ„çÖ X¾K-ÂË~¢* ͌֜ÄL. ¨ X¾K-¹~-©Fo ƪáÊ ÅŒªÃyÅä OÕÂ¹× œÄ¹dª½Õx ®¾éªjÊ *ÂËÅŒq ƒ«y-’¹-©Õ-’¹Õ-Åê½Õ.


Name:  
Email:    
Area:  
Phone Number:   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD