Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

   

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

’¹Õœþ-å£Ç©üh

Ê«Õæ®h „äÕœ¿¢. ¯Ã «§ŒÕ®¾Õ 28. ¦ª½Õ«Û 56 ÂË©ð©Õ. ƒ¢Âà åXRx Âé䟿Õ. ¯ÃÂ¹× Êœ¿Õ¢-¯íXÏp ®¾«Õ®¾u …¢˜ä œÄ¹dªý ®¾©£¾É „äÕª½Â¹× ƒšÌ-«©ä ƦÇf-NÕ¯þ ²Äˆ¯þ Íäªá¢-ÍŒÕ-¹×-¯ÃoÊÕ. J¤ò-ªýd©ðBoth ovaries normal in size with multiple small peripherally arranged follicles. 19*16mm size small functional cysts noted in left ovary. polycystic appearing ovaries ÆE «*a¢C. Êœ¿Õ¢-¯í-XÏpÂË ÂÃuL¥§ŒÕ¢ šÇu¦ãxšüq ªÃ¬Çª½Õ.. ÂÃF ¤¶ÄL-¹©üq „Ã{¢-ÅŒ-{„ä ¹J-T-¤ò-ÅÃ-§ŒÕE œÄ¹dªý šÇu¦ãxšüq \OÕ ƒ«y-©äŸ¿Õ. ¯ÃÂ¹× XÏJ-§ŒÕœþq Â¹ØœÄ éª’¹Õu-©-ªý-’Ã¯ä «²Ähªá. «Õ¢Ÿ¿Õ©Õ „Ãœ¿-¹ׯÃo ¤¶ÄL-¹©üq ¹J-T-¤ò-ÅçŒÖ? OšË «©x ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð \Ÿçj¯Ã ®¾«Õ®¾u «Íäa Æ«-ÂìÁ¢ …¢ŸÄ? Ÿ¿§ŒÕ-Íä®Ï Åç©Õ-X¾-’¹-©ª½Õ. Ð ‹ ²òŸ¿JSavitha200.jpg
•: OÕª½Õ ƦÇf-NÕ¯þ ²Äˆ¯þ J¤òª½Õd ÍŒÖ®Ï XÔ®Ô-‹-‡®ý …¢Ÿ¿E ¦µ¼§ŒÕ-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ÂÃF OÕª½Õ E•¢’à XÔ®Ô-‹-‡®ý ®¾«Õ-®¾uÅî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯ÃoªÃ? ©äŸÄ? ÆE Eª½l´J¢ÍŒÕÂî-„Ã-©¢˜ä «ÕJ-ÂíEo N«-ªÃ-©Åî ¹؜ËÊ £¾Ç§ŒÕuªý ©ã„ç©ü ²Äˆ¯þÅî ¤Ä{Õ NNŸµ¿ £¾ÉªîtÊx X¾K-¹~©Õ Í䧌ÖLq …¢{Õ¢C. ¨ J¤ò-ª½Õd-©Fo ֮͌ÏÊ ÅŒªÃyÅä OÕÂ¹× E•¢’à XÔ®Ô-‹-‡®ý …ÊoD, ©äED Eª½l´-J¢-ÍŒ-’¹-©Õ-’¹ÕÅâ. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à OÕÂ¹× ¯ç©-®¾J 骒¹Õu-©-ªý’à «®¾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ “X¾Åäu-¹¢’à «Õ¢Ÿ¿Õ©Õ „ÃœÄ-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ …¢œ¿Ÿ¿Õ.


Name:  
Email:    
Area:  
Phone Number:   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD