Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

…ÅÃq-£¾Ç¢’à ²ÄTÊ ²òpªýdq..

‚©ü ƒ¢œË§ŒÖ ¤¶Ä骮ýd ²òpªýdq OÕšü å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ðE ’¹*a-¦÷-L©ð Æ{d-£¾É-®¾¢’à “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. ¨ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË «áÈu ÆA-Ÿ±¿Õ-©Õ’à «Õ¢“ÅŒÕ©Õ êšÌ-§ŒÖªý, èð’¹Õ ªÃ«ÕÊo, èÇB§ŒÕ ¹¦œÎf “ÂÌœÄ-ÂÃ-JºË «Õ«ÕÅŒ £¾É•-ª½-§ŒÖuª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à NNŸµ¿ ªÃ³ÄZ-©Â¹× Íç¢CÊ “ÂÌœÄ-ÂÃ-ª½Õ©Õ «Öªýa-¤¶Ä®ýd Íä¬Çª½Õ. Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©Õ Æ¢Ÿ¿-JF Æ©-J¢-Íêá.