Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

…Ÿîu-’¹-„äÕ-@ÇÂ¹× ¦µÇK ®¾p¢Ÿ¿Ê

œË“U *«J ®¾¢«-ÅŒq-ª½¢©ð …Êo, œË“U X¾Üª½h-ªáÊ NŸÄu-Jn-ÊÕ© Â¢ Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê …Ÿîu’¹, ª½Õº „äÕ@ÇÂ¹× «Õ¢* ®¾p¢Ÿ¿Ê ©Gµ¢-*¢C. ¯ÃªÃ-§ŒÕ-º-’¹Õ-œÄ-©ðE ê¬Á« „çÕ„çÖ-J-§ŒÕ©ü ®¾Öˆ©ü “¤Ä¢’¹-º¢©ð ꢓŸ¿ ÂÃJt¹ ¬ÇÈ ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ꢓŸ¿-«Õ¢“A Ÿ¿ÅÃh-“Åä§ŒÕ ¤Ä©ï_E Âê½u-“¹-«ÖEo “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à ƪ½-„çjÂË åXj’à ®¾¢®¾n©Õ …Ÿîu-’Ã©Õ ƒÍäa¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ƒ¢{-ª½Öyu©Õ Eª½y-£ÏÇ¢-ÍŒ’Ã, X¾CÂË åXj’à “X¾«áÈ ¦Çu¢Â¹×©Õ ª½ÕºÇ© Â¢ Ʀµ¼u-ª½Õn-©ÊÕ ‡¢XϹ Í䮾Õ-¹×-¯Ãoªá.