Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

EèÇ-«Ö-¦Ç-Ÿþ©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ «ÖŸµ¿-O-©ÅŒ..!

“X¾«áÈ ®ÏF-ÊšË «ÖŸµ¿-O-©ÅŒ EèÇ-«Ö-¦Ç-Ÿþ©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ¦ðªÃ_¢ “’ëբ-©ðE “X¾¦µ¼ÕÅŒy ¤Äª¸½-¬Ç-©©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ®¾yÍŒa´-¦µÇ-ª½Åý Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ‚„çÕ ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à ¤Äª¸½-¬Ç© ‚«-ª½-º©ð „çṈ©Õ ¯ÃšË, Æ¢Ÿ¿ª½Ö ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹-²Äy-«á©Õ ÂÄÃ-©E XÏ©Õ-X¾Û-E-ÍÃaª½Õ. Âê½u-“¹«Õ¢ ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ƹˆ-œËÂË NÍäa-®ÏÊ ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Åî å®Mp´©Õ C’ê½Õ.