Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

“X¾ºÌÅŒ ²ò§ŒÕ’¹¢..

®ÏF ÊšË “X¾ºÌÅŒ N•-§ŒÕ-„Ã-œ¿©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®Ï¢C. ‹ œËèãj-ʪý ®¾ÖdœË-§çÖÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍŒ-œÄ-EÂË Æ¹ˆ-œËÂË NÍäa-®ÏÊ ‚„çÕ ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´-„çÕiÊ ©ÕÂúÅî ‚Â¹-{Õd-¹עC. ¨ Âê½u“¹«ÖEÂË NÍäa-®ÏÊ X¾©Õ-«Ûª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á-©Åî ¤¶ñšð-©Â¹× ¤ò>®¾Öh ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ’¹œË-XÏ¢C.