Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

ªÃu¢Xý-„Ã-ÂúÅî ÆŸ¿-ª½-’í-šËdÊ NŸÄu-Jn-ÊÕ©Õ..!

„äÕœ¿a©ü >©Çx-©ðE Š„äÕ’Ã Âéäèü ‚X¶ý ¤¶Äª½t®Ô©ð “åX¶†¾ªýq œä „䜿Õ¹©Õ ¹ÊÕo-©-X¾¢-œ¿Õ-«’à •J-’êá. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à ¹@Ç-¬Ç-©Â¹× Íç¢CÊ Âí¢Ÿ¿ª½Õ NŸÄu-Jn-ÊÕ©Õ ªÃu¢Xý-„ÃÂú Íä®Ï Æ©-J¢-ÍŒ’Ã, «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ ÅŒ«Õ ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ Âê½u-“¹-«Ö-©Åî Æ©-J¢-Íê½Õ. ¨ „䜿Õ-¹©ðx NŸÄu-ª½Õn-©¢Åà ‡¢Åî …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ.