Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

¹ÊÕ-N¢Ÿ¿Õ Íä®ÏÊ Æ²ÄqOÕ ¯Ã{¹¢

ª½O¢-“Ÿ¿-¦µÇ-ª½-A©ð Eª½y-£ÏÇ-²òhÊo èÇB§ŒÕ ¦£¾Ý-¦µÇ³Ä ¯Ã{-Âî-ÅŒq-„Ã©Õ X¶¾ÕÊ¢’à •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ÆGµ-ʧŒÕ C±§äÕ-{ªý “{®ýd ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à X¾©Õ-«Ûª½Õ ¹@Ç-ÂÃ-J-ºÕ©Õ “X¾Ÿ¿-Jz¢-*Ê '¹«Õ©Ç ¹ׯþ-„Ã-Kªý ²ÄŸµ¿ÕÑ Æ¯ä ƲÄqOÕ ¯Ã{¹¢ ‚Ÿ¿u¢ÅŒ¢ ‚®¾-ÂËh’à ²ÄT¢C.